Stroomversnelling Koopwoningen

24287520734_6546f4ba51_z

Stroomversnelling Koopwoningen is opgestart met als doel om Nu op de Meter-aanbod voor particulieren mogelijk te maken. Op 29 september 2014 sloten bouwers, gemeenten, vraagvertegenwoordigers, banken en maatschappelijke partijen een deal. Het doel was om met elkaar Nul op de Meter-aanbod te ontwikkelen, vraag te creëren en condities te realiseren om dat mogelijk te maken. De praktijk bleek weerbarstig.

De ervaringen en lessen uit anderhalf jaar Stroomversnelling Koop zijn nu verschenen in een publicatie. Felix van Gemen en Marianne Neven van Platform31|Energiesprong hebben samen met Monique Ooms ervaringen en geleerde lessen uit het programma opgetekend. Met het delen van deze ervaringen willen zij bijdragen aan het leggen van een inhoudelijke basis voor verdere verduurzaming van de particuliere woningvoorraad, mede richting geven aan een vervolg en inspiratie bieden voor nieuwe innovatieprogramma’s.

 

De publicatie: STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN Wat zijn onze ervaringen en wat kunnen we daarvan leren?

 

http://www.stroomversnellingkoopwoningen.nl