Stroomversnelling

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

De afgelopen zes jaar is Energiesprong aanjager geweest van het op gang brengen, haalbaar en betaalbaar maken van Nul op de Meter renovaties voor een breed publiek. Binnen dit programma zijn pilots ontwikkeld en doelprogramma’s opgestart die zich in die tijd richtte op de verduurzaming van de bewoonde omgeving.

In juni 2013 is als gevolg van de resultaten en ervaringen binnen dit programma de Deal Stroomversnelling Huurwoningen (2013) gesloten: een initiatief van zes woningcorporaties; PortaalLefierWoonwaardStadlanderTiwosWonen Limburg en vier bouwbedrijven; VolkerWesselsBAMBallast Nedam en Dura Vermeer om Nul op de Meter renovaties voor huurwoningen mogelijk te maken.

Om uiteindelijk alle 4,5 miljoen geschikte woningen in Nederland ook Nul op de Meter te krijgen is daarna in 2015 de Vereniging BredeStroomversnelling opgericht. Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag zijn om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.

De vereniging geeft met de leden samen vorm aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. De maatschappelijke noodzaak om te streven naar een (bijna) energieneutrale gebouwde omgeving bekend. De markt heeft in deze transitie een duidelijke rol gekregen door deze marktpartijen samen te betrekken bij de opgave. Stroomversnelling staat midden tussen alle stakeholders en helpt alle partijen bij het vinden van een nuttige én rendabele positie in deze nieuwe realiteit.

 

De Brede Stroomversnelling telt momenteel ruim 50 leden: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven, en staat open voor iedereen die wil en kan bijdragen aan de transitieopgave. Doel is dat zich eind 2016 100 leden bij Stroomversnelling hebben aangesloten. Daarnaast zijn er partnerschappen gesloten met relevante belangenbehartigers en hoeders van technische en esthetische kwaliteit in de gebouwde omgeving.

 

www.stroomversnelling.nl