Publicaties

Jaarrapportage Energiesprong 2016

9 februari 2016, Energiesprong

DOWNLOAD

Energiesprong – Voor de troepen uit

3 februari 2016, Energiesprong

‘Energiesprong voor de troepen uit’ is de titel van het boek dat zes jaar Energiesprong beschrijft. Het boek bevat ‘het verhaal’ van ambitie tot resultaat en van anekdote tot de mensen die Energiesprong maakten. Op vrijdag 3 februari werd het boek officieel gepresenteerd tijdens het Energy-Up event van de vereniging Stroomversnelling in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

DOWNLOAD

Jaarrapportage Energiesprong 2015

15 juni 2016, Energiesprong

De jaarrapportage geeft een goede indruk van alle facetten van het programma Energiesprong in 2015. Ook zijn alle publicaties, tools, filmpjes en andere relevante achtergrondinformatie via de jaarrapportage te downloaden.

DOWNLOAD

Samenvatting Jaarrapportage Energiesprong 2015

15 juni 2016, Energiesprong

DOWNLOAD

Op weg naar energieneutrale zorggebouwen

1 maart 2016, Zorg

In deze publicatie laten we koplopers aan het woord die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het realiseren van Nul op de Meter of daar naartoe stappen zetten. Ze vertellen wat zij precies hebben gedaan en welke lessen zij hieruit hebben geleerd.

DOWNLOAD

T-Huis vol Energie

1 maart 2016, Zorg 

Een duurzaam toekomstperspectief voor bestaande verpleeg- en verzorgingstehuizen. Een antwoord op een complex en meervoudig vraagstuk, met de energierekening als investeringsmotor.

Download

Businesscase en financiering van Nul op de Meter voor corporaties

16 december 2015

Stroomversnelling roept alle woningcorporaties in het land op om nu te beginnen met Nul op de Meter (NOM) renovaties. Iedereen wint erbij. De huurder krijgt een veel comfortabeler huis voor hetzelfde geld. De woningcorporatie verduurzaamt haar woningbestand en krijgt het beoogde rendement. En het levert een bijdrage aan de milieudoelstelling.

Download

Hoe financiers van banken en intermediairs kunnen bijdrage aan Nul op de Meter

Gepubliceerd op 16 december 2015

Het wordt voor particuliere woningeigenaren makkelijker om hun woning naar Nul op de Meter te renoveren. Dit betekent: meer wooncomfort tegen dezelfde woonlasten. Stroomversnelling heeft samen met de banken het initiatief genomen om vergaande verduurzaming van koopwoningen te stimuleren. Financieel adviseurs van banken en intermediairs gaan hun particuliere klanten actief de weg wijzen naar de financieringsmogelijkheden voor deze Nul op de Meter woning make-overs.

Brochure-financieel-adviseurs

DOWNLOAD

Bedrijfswaardemodel voor investeringsberekening Nul op de Meter aanpak conceptversie 2.0

Gepubliceerd op 22 juni 2015

Dit is de nieuwe versie van het model (gebaseerd op het bedrijfswaardemodel) voor corporaties om te berekenen wat de maximale investeringsruimte is voor een nul-op-de-meter vernieuwbouw. Door dit model te gebruiken kan worden bepaald welk vastgoed geschikt is voor zo’n vernieuwbouw (levensduur vergelijkbaar met nieuwbouw). Er wordt gewerkt op basis van het bedrijfswaardemodel (en niet het marktwaarde-model) omdat een berekening op basis van bedrijfswaarde nodig is bij een beoogde geborgde financiering van WSW. Dit specifieke model is ontwikkeld binnen Stroomversnelling. De finale informatie over de zogeheten Energiedienst (bepaald door een aanpassing in de regelgeving die in juni verwacht wordt in de Tweede Kamer) moet hierin nog zijn beslag krijgen. Daarnaast wordt over enkele parameters nog discussie gevoerd.

DOWNLOAD

Resultaten monitoring bewoners

Gepubliceerd op 22 juni 2015

TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 deelt met plezier de lessen die zij hebben getrokken uit de monitoring van een aantal energiezuinige renovatie- en nieuwbouwprojecten. In dit document draait het om 
de bewoner, een niet te onderschatten aspect dat komt kijken bij (ver)nieuwbouw. Hoe tevreden zijn bewoners met de renovatie en welke aspecten spelen daarbij een rol?

DOWNLOAD

Woonmagazine Huisnr 3

22 juni 2015

De voorjaarseditie van het leukste magazine over wonen zonder energiekosten is weer uit: Huisnr3!

Met interviews met koplopers Jan Jennissen in Zoetermeer, die als een van de allereerste huiseigenaren een Upgrade naar Nul op de Meter krijgt. En de familie Boontje en Geerlings in het Limburgse Melick. Van hun woningcorporatie Wonen Limburg mochten ze zelfs de kleur van de gevel van hun Nul op de Meter woning kiezen. Zie het mooie resultaat!

DOWNLOAD

Woonmagazine Huisnr 2

2 maart 2015

De najaarseditie van het Energiesprong magazine over wonen zonder energiekosten is eind vorig jaar uitgebracht: Huisnr 2.
Met ditmaal reportages over Roel en Arina uit Geldrop die met hun huis uit 1969 meedoen aan de pilotfase van Stroomversnelling Koopwoningen. En Truda die er al warmpjes bij zit in haar gerenoveerde huis in Heerhugowaard. “De nieuwe buitenkant aan mijn huis zetten was appeltje-eitje.” Verder stellen de renovatiewinkels, leest u over de Deal Stroomversnelling Koopwoningen en over Ons Huis Verdient Het op RTL4 .

DOWNLOAD

Woonmagazine Huisnr 1

27 juni 2014

Huisnr 1 is de titel van een nieuw woonmagazine over wonen zonder energierekening. Een magazine vol inspiratie waarin we laten zien hoe leuk en mooi wonen zonder energierekening is. Lees het verhaal van de familie Bijvoet uit Heerhugowaard met hun prachtige stolpboerderij. En leef mee met de familie Happe die nog midden in de verbouwing van hun jaren 30-huis zit.

DOWNLOAD

Jaarrapportage Energiesprong 2014

Gepubliceerd op 19 mei 2015

‘De beweging groeit, de beweging bestendigt’ dat is de titel van de jaarrapportage 2014. Lees uitgebreid wat Energiesprong en haar partners allemaal bereikten in 2014.

DOWNLOAD

Vergunning voor gemeenten bij Nul op de Meter renovaties

Gepubliceerd op 2 maart 2015

Stel dat het mogelijk zou zijn om mensen een mooiere en veel gerieflijker woning te bezorgen, zonder dat ze hoeven verhuizen en een cent meer aan woonlasten betalen. Stel dat het mogelijk zou zijn om tegelijkertijd een enorme energiebesparing en CO2-reductie te behalen. Zou dat niet te mooi klinken om waar te zijn?

DOWNLOAD

Sturen op Woonlasten

Gepubliceerd op 5 januari 2015

In de publicatie ‘Sturen op Woonlasten’ leest u lessen die we hebben geleerd uit de ervaringen in het eerste deel van het experiment. De publicatie beschrijft tegelijk een mogelijke aanpak voor het vinden van een integrale oplossing voor woonlastenproblematiek. We kijken ook vooruit: Wat zijn de vervolgstappen om te komen tot opschaalbare oplossingen voor het beheersen van woonlasten op de lange termijn? En we sluiten af met een analyse van de vier thema´s die naar voren kwamen tijdens het experiment: zorg, armoede, water & afval en krimp.

DOWNLOAD

Onderzoek nul-op-de-meter verbouwing koopwoningen

Gepubliceerd op 27 juni 2014

Willen we eigenlijk wel beter wonen voor hetzelfde geld? Ja dat willen we! Een onderzoek onder huiseigenaren, in opdracht van Energiesprong, laat zien dat 33% van de ondervraagde huiseigenaren het een aantrekkelijk voorstel vindt om voor hetzelfde geld beter te wonen, met garantie!

DOWNLOAD

Handreiking Energie- en comfortcontracten

Gepubliceerd op 28 mei 2014

Deze (concept) handreiking is voortgekomen uit de wens van bouwers, installateurs en woningbouwcoöperaties die voornemens zijn om garanties te geven op de energieprestatie van “Nul op de Meter” nieuwbouw en renovatieconcepten voor woningen. Het is geen juridisch getoetst document maar wel een voorbeeld hoe een energie- en comfortprestatiecontract laagdrempelig en compleet kan worden opgezet in taal die ook bewoners begrijpen.

DOWNLOAD

Energieneutraal adviseurs

Gepubliceerd op 26 mei 2014

EEN VERBINDENDE ROL IN EEN NIEUWE MARKT

Energieneutraal adviseurs die helpen renoveren tot energieneutraal zijn er nog niet zo veel. Terwijl ze cruciaal zijn bij het op gang helpen van de renovatiemarkt. Deze uitgave is gericht op professionals die in de toekomst zo’n rol als energieneutraal adviseur kunnen vervullen. Zie deze uitgave als een intorductie op de kennis die nu voorhanden is, bedoeld om de gedachten te prikkelen en aan te scherpen.

Energieneutraal Adviseurs

DOWNLOAD

Energiesprong jaarrapportage 2013

Gepubliceerd op 17 maart 2014

Dit is een publicatie van Energiesprong, onderdeel van Platform31

Zien wat Energiesprong in het afgelopen jaar allemaal bereikte? Lees de Energiesprong-jaarrapportage of bekijk de overzichtsfilm van de Energiesprong-initiatieven waar in 2013 aan werd gewerkt.

DOWNLOAD

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Gepubliceerd op 26 november 2013

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) voert in opdracht van het ministerie van BZK het programma Energiesprong uit. Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om innovatief naar energiegebruik te kijken en op dit gebied een revolutie (sprongen) te creëren in plaats van een evolutie (stapjes).

Mogelijkheden Energiesprong in de Zorg

DOWNLOAD