over Energiesprong

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2016 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, scholen en gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving én een andere zienswijze.
LEES MEER

Website zet woningaanpassingen
voor ouderen eenduidig op een rij

Veel belangstelling voor conferentie ‘Langer thuis in eigen huis’

Met één druk op de knop wordt de website www.Langerthuisineigenhuis.com gelanceerd. Nathalie de Vries van de BNA, Frans Slangen namens de Brabantse ouderenbonden, Danielle Harkes van Aedes-Actiz, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Maan Peters van ‘Wonen met Gemak’ laten de website met 65 oplossingen om zes woningtypes levensloopbestendig te maken, op het grote scherm verschijnen. De presentatie van dit online stalenboek vormt de apotheose van de conferentie ‘Langer thuis in eigen huis’, donderdag 13 oktober in het Provinciehuis Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch.

LEES MEER
homepage_uitgelichtepilot_okt

Kantoor vol Energie ‘EET-café’

23 november

> Volg @energiesprong

IN BEELD

VIDEO'SFOTO'S