over Energiesprong

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2016 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, scholen en gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving én een andere zienswijze.
LEES MEER

Energiesprong beëindigd
programma’s gaan door

Het Energiesprong-programma is met ingang van 31 december 2016 gestopt. De afgelopen jaren heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie in opdracht van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd. Het einde van Energiesprong betekent echter niet dat het doek ook voor de programmaonderdelen is gevallen. Zo worden de activiteiten van Energiesprong Zorgvastgoed onder de vlag Stroomversnelling Langer Thuis voortgezet. Kantoor vol Energie gaat door met het aanjagen van energieneutrale kantoorrenovaties. Het programma wordt onder de vlag van Platform31 voortgezet. Dat geldt ook voor VvE en School vol Energie.

STROOMVERSNELLING

Energy-Up 2017:

Energietransitie in een versnelling

3 februari

IN BEELD

VIDEO'SFOTO'S